CURRICULUM VITAE

cv in pdf meest recente PDF–versie

Carrièreontwikkeling, ambitie en kerncompetentie
Mijn carriŤre is bepaald doordat ik als afgestudeerd diŽtist/voedingskundige bij Nutricia ben aangenomen in een Marketing en Communicatie rol. Op dit pad ben ik doorgegaan en heb ik mijzelf in ruim 20 jaar via de praktijk en aanvullende (zelf)studies en cursussen ontwikkeld tot een ervaren en all–round marketing/ communicatie– professional. Ik beheers het geheel van (strategische, tactische en operationele) marketing en communicatieplanning van visie ontwikkelen tot uitvoering en implementatie in de breedte. Van imagocampagnes op corporateniveau tot wervings- en promotiecampagnes op regionaal niveau, van interne communicatie tot persoonlijk coachen.
Mijn sterke kanten zijn: het vermogen om vanuit een professionele adviesrol associatief verbanden te zien en te leggen, coachend meer uit mensen te halen dan ze zelf denken te hebben, contacten te leggen op elk niveau, alsook coŲrdineren, regelen en overzicht houden in complexe situaties.
Ik heb mijn sterke kanten vanaf 2007 waar kunnen maken in het Hoger Onderwijs, waar ik in staat ben om al mijn kennis en ervaring toe te passen in een omgeving, die daaraan behoefte heeft. Hier kan ik mij eveneens zowel professioneel als persoonlijk verder ontwikkelen op het gebied van coachen, zowel persoonlijk als in teamverband. Ook in het ontwikkelen van nieuwe modules en werkvormen heb ik mijn weg gevonden. Ik schuw hierbij niet om gebaande paden te verlaten en te experimenteren met nieuwe inzichten.
Deze nieuw ingeslagen weg biedt mij veel kansen om mijn talenten verder uit te bouwen en te gebruiken op een manier zoals ik dat zelf voor ogen heb. Dit aspect loopt als een rode draad door mijn carriŤre: leren en blijven leren.

Persoonlijke kenmerken:
Bruggenbouwer, optimistisch en betrokken, pro-actief, organisator, sterk gericht op samenwerking, creatief, initiatiefrijk, oog voor samenhang, sterk in coaching.

Ervaring:
September 2007-heden
Kerndocent Marketing en Communicatie
Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Commercieel Management, opleiding Communicatie.
Tevens CoŲrdinator (Acquisitie) Comm2Work, het leerwerkbedrijf van de opleiding Communicatie. (in combinatie fulltime)

Overzicht van werkzaamheden bij de opleiding Communicatie van de Hogeschool Rotterdam

Eerdere functies:
April 2001-augustus 2007
Senior Adviseur Marketingcommunicatie ABVAKABO FNV (op het gebied van ledenwerving en -binding, zowel beleid als uitvoerend, coŲrdinatie van promotionele activiteiten, organisatiebreed) (32 uur per week)

Juli 1991-maart 2001
Promotor / Fondsenwerver/ Voorlichter voor Simavi
(staat voor ondersteuning van medische projecten in ontwikkelingslanden) in de provincies Noord- en Zuid Holland, Utrecht, Gelderland en Zeeland (80 %) en ondersteunend beleidsfunctionaris op het gebied van management en communicatie met vrijwilligers (20 %) met betrekking tot de jaarlijkse campagne ten tijde van de collecteperiode. (fulltime)

juli 1990 - juli 1991
Promotie en communicatiecoŲrdinator bij de NV Nederlandse Spoorwegen Onder andere Begeleiding Regionale communicatieactiviteiten (dus soms per station verschillend); Algemene marktontwikkeling (denk aan introductiecampagne treinkadobon, het nieuwe spoorboekje, corporate campagne NS); Producten van de NS Reisburo's. (fulltime)

juli 1986 - juli 1990
Diverse marketingcommunicatiefuncties bij Nutricia Nederland, te weten (Junior) Product Manager Zuigelingenvoeding, Promotie Manager Retail Onder andere Voorlichtings- en introductiecampagnes Almiron Plus (publiek en vakinhoudelijk naar (para)medische beroepsgroep); Voorlichting over zuigelingenvoeding aan beroepsgroep; Introductie nieuwe(etiketten)lijn Zuigelingenvoeding en zuigfles + speen (inclusief ontwikkeling modellen); Introductiecampagne Sportvoeding; Voorlichting en publieksacties Olvarit en Bambix (onder andere spaaractie); Marketingplannen voor alle zuigelingenvoedingsproducten. juli 1984 - juli 1986 Diverse werkzaamheden om werkervaring op te doen. (fulltime)

juli 1984 - juli 1986
Diverse werkzaamheden om werkervaring op te doen.

Overzicht van werkzaamheden bij ABVAKABO FNV:

Korte samenvatting van (overige) taken in vorige functies:

Nevenactiviteiten

Diverse bestuursfuncties van januari 1991 tot heden

juni 2010 - hedenLid PR-commissie Leython-DC, mn op het gebied van sponsorbeleid en activiteiten
jan 2010-juni 2010Lid klankbordgroep Hogeschool Leiden ivm de ontwikkeling van een werkbedrijf voor de opleiding Communicatie
mei 2006-mei 2007Fondsenwerver Stichting Metakids
sept 2004-hedenBetrokken bij volleybalvereniging Leython (coachen jeugdteam, rijden etc)
nov 2002-nov 2004Voorzitter van de Ouderraad van de Openbare Basisschool Anne Frank
jan 1999-nov 2002Secretaris van de Ouderraad van de Openbare Basisschool Anne Frank
mrt 1999-mrt 2000PlanningscoŲrdinator van het Wijkblad PolderPraat
sept 1993-sept 1996Vice-voorzitter van Stichting Wijkraad Stevenshof
maart 1992-dec 1993Secretaris en vervangend voorzitter van het Dagelijks Bestuur van SKIL
jan 1991-maart 1992Lid van het Algemeen Bestuur van SKIL (Sociaal Kultureel Werk in Leiden)

Daarvoor altijd actief (geweest) binnen sociaal cultureel werk, speeltuinwerk, sport, basisschool en/of gemeentelijke overlegstructuren in wisselende verbanden en verschillende aard van de werkzaamheden. Activiteiten en interesses buiten werktijd:

Opleiding:

Juni 2010Homo Zappiens, gebruik van nieuwe media als didactisch hulpmiddel
Januari 2009Certificaat Studieloopbaancoach
November 2007-april 2008Didactische bevoegdheid Hoger Onderwijs
Vanaf Sept 2007Diverse expertisedagen in het kader van de opleiding en beroepsontwikkeling
Juni 2006Training in professioneel en effectief adviseren en daarna intervisie (tot maart 2007)
Vanaf 2001Diverse vakinhoudelijke workshops op het gebied van fondsenwerving, marketing, marktonderzoek en communicatie.
Vanaf 1991Zelfstudie m.b.t het vrijwilligerswerk en -management in Nederland, marketing- en communicatiestrategieŽn bij non profit instellingen en commerciŽle bedrijven, leidinggeven (management) en coachen, stresscounseling, efficiŽnt werken (PEP, timemanagement), veranderingstrajecten in een organisatie, projectmanagement, het volgen van maatschappelijke veranderingen en het effect op geefgedrag en bijvoorbeeld inzet van mensen en andere relevante onderwerpen voor het uitoefenen van mijn diverse functies.
1988Nima B (zelfstudie)
Dec 1987Cursus Basiskennis Reclame, Kring Reclame Docenten Amsterdam
Juni 1987Nima-A
Vanaf 1986Cursus/zelfstudie m.b.t. diverse computerprogramma's (Windows, Word, Excel, Acces, Power Point, Perfect View, Heraut) en nieuwe media (CD Roms, DVD's, internet, Outlook Express, Groupwise, Photoshop, Hyves, MSN en andere social media, weblogs etc)
Juni 1984HBO Voeding en DiŽtetiek Academie "De Laan", Morsestraat 1 te Den Haag.
1981Rijbewijs ( en in het bezit van een auto)
Juli 1980Atheneum met het vakkenpakket: Nederlands, Engels, Wiskunde, Scheikunde, Biologie en Geschiedenis

Monica Heikoop